Aambeien

Aambeien, veel mensen krijgen er vroeg of laat mee te maken. De eerste vragen die opkomen zijn: wat zijn aambeien, welke symptomen, wat te doen, de behandeling, helpt zalf ? Dit zijn enkele vragen die we zo goed mogelijk in dit artikel beschrijven.

Aambeien

AambeienAambeien, ook wel genoemd hemorroïden, zijn spataderen van de anus, gelegen binnenin het rectum (inwendig ) of meer naar buiten, onder de huid (uitwendig). Ze komen voort uit de aderen rond de anus en kunnen ontstaan als de druk in deze aderen hoger is dan de wand kan verdragen.

Een dergelijke drukverhoging kan optreden als de bloedafvoer door deze aderen in de knel komt, bijvoorbeeld wanneer de ontlasting te lang wordt opgehouden of erg hard is en er langdurig moet worden geperst. Ook een zittend leven kan aanleiding zijn tot hemorroïden. Een belemmerde bloedafvoer doet zich ook voor bij zwangerschap en bevalling of bij hoge druk in de poortader (bijvoorbeeld bij levercirrose), waar alle darmaderen door gestuwd zijn.

ZwangerschapTijdens zwangerschap is de neiging tot het ontstaan van hemorroïden vergroot door de inwerking van het hormoon progesteron. Dit hormoon heeft namelijk tot gevolg dat de wand van aders verslapt – hierdoor ontstaan tijdens de zwangerschap ook veelvuldig spataderen in de benen. Ook familiaire aanleg of gezwellen van de dikke darm kunnen aambeien veroorzaken. In veel gevallen is echter geen duidelijke oorzaak aan te wijzen.

Voelen & Behandeling

inwendige uitwendige aambeienKleine, inwendige hemorroïden zijn niet voelbaar en zullen gewoonlijk geen klachten veroorzaken. Grotere hemorroïden kunnen tot jeuk, een branderig gevoel en bloed in de ontlasting leiden. Als complicatie kan ook een uitzakking van de aambeien optreden (prolaps). Als dit blijvend is heeft dit chronisch bloedverlies tot gevolg en kan er een infectie of een anusscheurtje ontstaan.

Ook kunnen aambeien ingeklemd en getromboseerd (bloedstolsel vorming) raken, met als gevolg hevige pijn en zwelling. Ontstoken, getromboseerde of uitgezakte hemorroïden zijn bij uitwendig onderzoek direct zichtbaar. Inwendige aambeien zijn alleen zichtbaar bij rectoscopie of proctoscopie; dit is een medische inspectie van de endeldarm.

Symptomen

Bij oudere mensen is vaak medisch onderzoek  nodig om bloedverlies uit aambeien te onderscheiden van bloedverlies ten gevolge van andere darmaandoeningen. Als ze geen of weinig klachten geven is een operatieve behandeling meestal niet nodig. Wel is eventueel een aanpassing van je voedingspatroon nodig. Dit moet vezelrijk zijn, zodat de ontlasting zacht wordt en persen niet meer nodig is.

Behandeling & Wat te doen tegen Aambeien

wat te doen tegen aambeienWat te doen tegen aambeien, de belangrijkste zaken die je zelf kunt doen in behandeling van hemorroïden.
Voedingspatroon:Voeding is zeker een belangrijke factor in de behandeling, zorg dat je voeding vezelrijk is, zodat de ontlasting zacht wordt en persen niet meer nodig is.

Bewegen:

In de behandeling van wat te doen tegen aambeien is het van belang te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en een regelmatige stoelgang.

Aambeienzalf: 

Zalf of zetpillen verminderen de klachten, maar aambeienzalf en zetpillen hebben veelal niet tot gevolg dat ze geheel verdwijnen. Meer informatie over zalf lees je hier.

Operatief Verwijderen

Bij aanhoudende klachten en complicaties is er een groot aantal medische ingrepen beschikbaar om ze te verwijderen; veel toegepast zijn sclerotherapie (inspuiten van een stof in het vat, waardoor het dichtgaat), cryochirurgie (koude behandeling), oprekking van de anus (dilatatie), rubberbandligatie (afknellen van de aambei met een rubberen band). Slechts bij zo’n 10 % is operatief verwijderen noodzakelijk.